Platues Gate 18, 0190 Oslo  960 48 844 post@kadri.no

Murer

Vi utfører alt innenfor flis- og murarbeider, puss- og reparasjoner, reparasjon av trapper og skiferlegging.

Grunnarbeid: Uansett kvalitet på materialene i selve bygget, er det viktigste punktet som gjør bygget stabilt, grunnlaget til bygningen. Hvis grunnlaget for bygget ikke er lagt riktig, vil ikke bygget være stabilt. Det vil også bli problemer med å få brukstillatelse, noe som fører til at bygget ikke kan benyttes grunnet fare. Av den grunn bør de riktige trinnene tas i korrekt rekkefølge, helt fram til sluttprodukt. Det er viktig å tilpasse materialer til nødvendig byggedybde, tykkelse og kvalitet. Ta gjerne kontakt med Kadri Entreprenørskap AS for befaring.

Rivningsarbeid: er like kompleks som å bygge. Området som skal rives, plasseringen av løse gjenstander, transport, miljørengjøring og arbeidssikkerhet er viktige problemstillinger. Bygg blir slitt og gammelt med tiden. Denne levetiden avhenger av kvaliteten på byggematerialet og teknikken som brukes for å bygge. Nedrivningen av gamle bygninger på uventet tid kan sette menneskeliv i fare. Av denne grunn må arbeidet utføres på en kontrollert måte ved å foreta de nødvendige bestemmelsene i tide. Kadri Entreprenørskap AS utfører alt innen bygg og rivning og har satt seg til å bli et ledende selskap innen dette feltet. Ta gjerne kontakt for befaring.

KAPAT